Dezvoltarea medicinei primare – soluția pentru pacienții din mediul rural

Colegiul Medicilor urmărește respectarea legilor de către medici lovindu-se de o legislație Românească extrem de stufoasă dar și independența practicii medicale față de măsurile administrative, care să nu reducă aria de libertate profesională a acestora.

În perioada de la începutul pandemiei Covid 19, medicii au depus eforturi profesionale considerabile în îngrijirea și tratarea pacienților. Totodată raționalizarea resurselor din cadrul spitalelor, mutarea ponderii acestora dinspre patologia curentă înspre patologia infecțioasă specific către Covid 19, a făcut ca anumiți pacienți să aibă acces redus la resurse medicale. De altfel externarea pacienților a rămas în responsabilitatea medicilor însă fără niște criterii clar stabilite, acestea ajungând să își asume riscuri majore.

„O practică de bună calitate în zilele noastre înseamnă medicină bazată pe dovezi, sau cu alte cuvinte existența ghidurilor și a protocoalelor. Problema de bază este cine le face și mai ales implicarea politicului în elaborarea acestor documente. Acum trebuie înțeles că în mod obișnuit societățile profesionale, colegiile medicilor din toată lumea, sunt implicate în elaborarea de protocoale, iar scopul acestora și al ghidurilor, este să ofere un tratament de foarte bună calitate, să ofere servicii medicale de foarte bună calitate” a afirmat Conf. Dr. Liviu Oprea, Președintele Colegiului Medicilor Iași. Protocoalele și ghidurile medicale fiind elaborate de către Comisiile de specialitate din Minister, scopul acestora nu mai este asigurarea unei calități foarte ridicate a serviciilor medicale, ci un control al costurilor. Colegiul medicilor are în vedere acest aspect și lucrează la schimbarea lui.

Rolul medicilor de familie pe parcursul pandemiei Covid 19 a fost unul extrem de important întrucât aceștia s-au ocupat de monitorizarea pacienților externați din spitale sau cu forme ușoare de boală. Însă medicina primară în România nu este tratată la justa valoare.

- Articolul continua mai jos-

„Ignorarea medicinei de familie face ca serviciile medicale de bună calitate de altfel, oferite de oricare altă specialitate, să fie oferite pacienților preponderent în zonele urbane, preponderent în zonele mai dezvoltate, nemaiexistând o distribuție rațională a resurselor iar unii pacienți mai ales cei din județele mai puțin dezvoltate, în special cei din zona rurală să fie ignorați.” ne-a relatat Conf. Dr. Liviu Oprea. “Mutarea ponderii patologiei venite dinspre medicina specializată înspre medicina de familie poate crește accesul pacienților la servicii medicale și cost-eficiente, permițând ca în spitale să fie tratați pacienții cu boli grave sau situații complexe de sănătate.”

În ceea ce privește deficitul de doctori la nivel național Președintele Colegiului Medicilor afirmă:
“În România nu este lipsă de doctori în sensul autentic al cuvântului. Noi avem la nivel național un număr de doctori similar cu Franța, avem mai mulți doctori decât în țări precum Norvegia sau Suedia, și suntem undeva peste nivelul mediei europene. Problema României cu deficitul de medici este o distribuție inegală a doctorilor și existența a aproximativ 30 de județe unde doctorii sunt deficitari. Dar per ansamblu problema României este o problemă de distribuție, nu este o problemă în sensul autentic al cuvântului”

Atâta vreme cât corpul profesional nu este implicat și consultat în elaborarea politicilor și reformelor de sănătate acestea nu vor avea succes. Primul pas pe care ar trebui să îl facă orice guvern responsabil este implicarea și consultarea corpului profesional, a pacienților și a doctorilor în realizarea de politici de sănătate adecvate pentru țara noastră.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari