Pacienții nu știu că au dreptul la îngrijiri medicale/paliative la domiciliu

Piaţa serviciilor de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu este slab dezvoltată, existând un număr relativ mic de firme care desfăşoară aceste servicii, a constat Consiliul Concurenţei în cadrul unei analize derulate pe această piaţă.

Serviciile de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu au ca obiectiv să răspundă dorinţei pacienţilor de a fi îngrijiţi în mediul familial, degrevând astfel spitalele de cazurile ce pot fi tratate la domiciliu şi reducând semnificativ costurile serviciilor medicale. Rolul serviciilor de îngrijire la domiciliu este de a contribui la externarea mai rapidă a bolnavilor din spitale şi de a preveni internările şi reinternările.

”Există un potenţial ridicat de dezvoltare al acestei pieţe, având în vedere că serviciile de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu sunt indispensabile pentru pacienti, şi ca urmare, structura şi mărimea pieţei se pot modifica de la un an la altul, în funcţie de finanţarea din Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prin Casele de asigurări de sănătate şi de intrările capitalului privat în acest sector”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Deşi în ultimele decenii România se confruntă cu o creştere a numărului de bolnavi care au nevoie de aceste servicii, procentul celor care beneficiază de îngrijiri medicale/ pliative la domiciliu este foarte mic.

Comparând nevoia estimată de îngrijiri paliative la nivel de ţară cu numărul total de pacienţi (oncologici şi non-oncologici) asistaţi în serviciile menţionate, există o acoperire generală de 7,9 %.

- Articolul continua mai jos-

În prezent, îngrijirile paliative la domiciliu sunt acordate aproape exclusiv de furnizori privaţi: servicii gratuite în regim de caritate prin asociaţii şi fundaţii, sau servicii cu plata/ co-plata prin furnizori de tip SRL sau SA. Exista un singur spital în România (Spitalul Judeţean Slobozia) care şi-a înfiinţat un serviciu propriu de îngrijiri la domiciliu, deşi legislaţia ar permite dezvoltarea de astfel de servicii pentru bolnavii externaţi.

În acelaşi timp, serviciile în regim de plată/ co-plată sunt mai numeroase decât cele gratuite. De exemplu, în municipiul Bucureşti, la începutul anului 2018 în contract Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti erau 43 furnizori de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu (4 fără-profit, 39 cu-profit), în judeţul Braşov raportul a fost de 4/1.

De asemenea, în anul 2017, serviciile publice de îngrijiri paliative erau prestate doar în judeţele Bihor, Braşov, Maramureş, Giurgiu şi în Municipiul Bucureşti, sumele alocate şi decontate pentru această piaţă fiind extrem de mici, chiar şi în comparaţie cu piaţa îngrijirilor medicale la domiciliu (aprox. 0,46%). În 37 de judeţe nu au fost alocate şi decontate sume pentru prestarea acestor servicii.

Cu toate acestea, numărul furnizorilor privaţi de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu este foarte mic din cauza sumelor insuficiente alocate pentru aceste servicii la nivel judeţean şi, ca urmare, nu există motivaţie de a intra pe aceste pieţe.

Tariful maximal pe zi de îngrijiri paliative la domiciliu este de 105 lei. În tariful pe o zi de îngrijiri la domiciliu sunt incluse costurile materialelor necesare pentru realizarea serviciului de îngrijire, precum şi costurile de transport ale personalului calificat la adresa declarată unde se acordă serviciile de îngrijiri la domiciliu.

Un pacient cronic, imobilizat la pat sau un bolnav de cancer au de cele mai multe ori nevoie de un timp mai îndelungat de îngrijire. Costul îngrijirii nu poate fi acoperit de către pacient, iar Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), în cele mai multe cazuri, nu poate acoperi nici măcar cele 3 luni, din cauza fondurilor insuficiente.

Pentru serviciile de de îngrijire medicală la domiciliu, tariful maximal pe o zi, decontat de CAS, este cuprins între 55 lei şi 75 lei, variind în funcţie de mediu urban /rural şi de tipul de afecţiune.

- Articolul continua mai jos-

Costul real zi/ pacient în îngrijiri medicale la domiciliu depinde de cheltuieli privind deplasarea la domiciliul pacientului, numărul de deplasări la domiciliul pacientului – numărul de persoane specializate care se deplasează la domiciliul pacientului. – Problemele medicale ale pacientului, cantitatea şi felul materialelor sanitare.

Astfel, tariful maximal pe zi de îngrijire, raportat la nevoi şi dimensiunea actuală a pieţei, de cele mai multe ori, este neacoperitor, iar metodologia de calcul a tarifului nu reflectă costurile furnizorilor de servicii.

În cadrul analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că există situaţii în care este îngrădit dreptul pacientului la servicii în timp util, anumite dosare nefiind soluţionate prin emiterea deciziei pentru îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu, din cauza epuizării fondurilor aprobate pentru această destinaţie.

Situaţiile în care un bolnav încheie un contract în mod direct cu un furnizor privat de servicii de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu sunt rare deoarece costurile nu pot fi acoperite de către pacienţi, aceştia fiind în general pensionari cu venituri foarte mici. În acelaşi timp, persoanele neasigurate nu au acces la îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu, pachetul minimal de servicii medicale neacoperind şi aceste servicii.

Cea mai mare parte dintre pacienţii care au nevoie de servicii de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu nu ştiu că au dreptul la această facilitate, fie gratuit prin casa de asigurări, fie prin contract încheiat direct cu furnizorul de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu.

Majoritatea medicilor de familie şi a specialiştilor evită să scrie recomandări şi să informeze pacienţii că pot beneficia de acest serviciu deoarece există posibilitatea ca asiguratul să se prezinte la CAS înainte ca medicul emitent să fi transmis recomandarea sub semnătură electronică la CAŞ, respectiv în aceeaşi zi. În această situaţie, legislaţia din domeniu prevede că se sesizează structura de control proprie pentru luarea măsurilor ce se impun. Ca urmare, această măsură punitivă de trimitere a Corpului de control afectează considerabil disponibilitatea medicilor de a face recomandări de îngrijiri la domiciliu.

În urma derulării analizei, pe piaţa serviciilor de îngrijiri medicale/ îngrijiri paliative la domiciliu, Consiliul Concurenţei a făcut o serie de recomandări pentru dezvoltarea şi creşterea concurenţei pe această piaţă.

În condiţiile în care sistemul de sănătate din România urmăreşte raţionalizarea şi eficientizarea asistenţei medicale spitaliceşti şi degrevarea spitalelor cu profil general de cazurile care pot fi asistate în ambulatoriu sau în comunitate/ la domiciliu, Autoritatea de concurenţă recomandă reevaluarea nivelului tarifului maxim pe zi decontat, astfel încât să asigure atât viabilitatea economică a furnizorilor de servicii, cât şi protejarea intereselor utilizatorilor. În acelaşi timp, Consiliul Concurenţei propune analizarea posibilităţii de a reloca mai multe fonduri pentru serviciile de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu.

-Articolul continua mai jos-

De asemenea, Consiliul Concurenţei recomandă Ministerului Sănătăţii creşterea duratei de care bolnavii pot beneficia de aceste servicii, precum şi analizarea oportunităţii includerii acestora în Pachetul minimal.

Piaţa serviciilor de îngrijiri la domiciliu se va dezvolta dacă beneficiarii vor fi informaţi cu privire la drepturile lor, iar medicii vor da recomandări tuturor pacienţilor al căror diagnostic impune efectuarea unor astfel de servicii medicale.

În vederea asigurării transparenţei şi a posibilităţii pacienţilor de a fi informaţi în legătură cu drepturile lor şi de a alege furnizorul, se recomandă Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin Casele de asigurări de sănătate, să impună spitalelor obligativitatea afişării la nivelul fiecărei secţii a listelor cu furnizorii autorizaţi pentru prestarea serviciilor de îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu, care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

De asemenea, Consiliul Concurenţei consideră că trebuie prelungită perioadei în care medicii pot transmite recomandarea pentru îngrijiri medicale/ paliative la domiciliu, astfel încât acestora să nu le mai fie teamă că vor fi sancţionaţi.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari