Leon Daniello – întemeietorul școlii românești de pneumoftiziologie

„Indiferent dacă practică o medicină curativă, la patul bolnavului, sau lucrează la laborator, în institute de cercetări medicale, pe teren, ca igieniști și epidemiologi, ori la catedra de învățământ medical, socot că medicii, pentru a-și putea îndeplini misiunea, trebuie să facă caz de conștiință din tot ceea ce întreprind. Activitatea medicului este pusă în slujba omului, sănătos sau bolnav, și pentru a-i putea fi realmente de folos nu este de ajuns numai știința, oricât ar fi ea de înaintată. Mai este nevoie aici de conștiință, de dorința sinceră de a-i ajuta pe oameni să-și păstreze sau să-și recâștige sănătatea trupească și sufletească”, avea să afirme Leon Daniello. [Leon Danielo, A fi medic. Calitățile medicului, în „Colocvii”, anul III, nr.5, 23 mai 1968].
Dacă este să-l caracterizăm în doar câteva cuvinte, vom spune despre acesta că a fost medic, profesor, șef al primei catedre de ftiziologie din România și, nu în ultimul rând, fondatorul școlii românești de pneumo-ftiziologie din Transilvania.

Citește și: Prof. Dr. Ioan Goia – Părintele semiologiei medicale din România

Leon Daniello – Viața și activitatea

Leon Daniello s-a născut la Budapesta, la 2 noiembrie 1898. Facultatea de medicină a început-o la Budapesta și a terminat-o la Cluj în anul 1922. „Încă de mic am simțit o atracție spre științele naturii, îndeosebi spre studiul regnului animal. Prin ultimele clase de liceu am citit, cu deosebit interes, celebrele cărți ale lui Darwin despre originea speciilor și a omului, care m-au impresionat adânc și cred că ele m-au determinat, în primul rând, să mă înscriu la medicină pentru a putea cunoaște organismul uman”. [Leon Daniello, A fi medic, în „Colocvii”, Anul III, nr.5, 23 mai 1968].
În anul 1924 devine asistent universitar provizoriu la Clinica Medicală I. Peste trei ani, în 1927, înființează și conduce primul Dispensar antituberculos pentru studenți la Cluj, fiind primul astfel de dispensar din țară.

După ce în anul 1939 primise titlu de conferențiar universitar, în anul 1942 este numit profesor titular al primei catedre de Ftiziologie din țară, pentru ca mai apoi, în 1949 să fie numit director al Institutului de Ftiziologie din Cluj. Datorită activității sale științifice deosebite, în anul 1965, este numit membru corespondent al Academiei R.S. Române. Spre sfârșitul lunii martie a anului 1970 Leon Daniello încetează din viață.

- Articolul continua mai jos-

Citește și: Prof. dr. Octavian Fodor – unul din marii profesori ai școlii medicale clujene

Leon Daniello – Activitatea didactică

Și-a început activitatea încă de timpuriu, din studenție, când la 1 octombrie 1921 este numit preparator la Clinica Medicală I, condusă de Iuliu Hațieganu. Pe aceiași direcție, la 1924, devine asistent universitar la aceiași clinică.

Începând cu anul 1926, Leon Daniello a organizat un curs sistematic de ftiziologie pentru studenți. Cursul era astfel conceput și predat, încât să ofere studentului posibilitatea de a se iniția și instrui în marile capitole ale ftiziologiei moderne, semiologie clinico-radiologică pe stadii și forme de tuberculoză, procedee de diagnostic și metode uzuale de tratament. În plus, lecțiile de la catedră au fost sistematic îmbinate cu stagii clinice, în cursul cărora studenții erau antrenați să participe efectiv la examinarea bolnavului, interpretarea elementelor de diagnostic și aplicarea tratamentului. [Florea Marin, Vieți dedicate omului. Personalități medicale clujene, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997].

În anul 1937 este promovat conferențiar la secția ftiziologie de pe lângă Clinica Medicală I. Devine profesor titular al Catedrei de ftiziologie a Facultății de medicină din Cluj, când facultatea se găsea provizoriu în refugiu la Sibiu.

A fost primul profesor de ftiziologie din țară, întemeietorul școlii românești de pneumoftiziologie. A scris capitolul despre bolile pulmonare din Tratatul elementar de Medicină internă al lui Hațieganu și Goia, din 1934, a scos un Curs elementar de ftiziologie pentru studenți, în mai multe ediții începând cu anul 1949, a scris capitolul despre Tuberculoza primară din Tratatul de ftiziologie, publicat la București în anul 1952. În concluzie, a publicat peste 410 lucrări și comunicări științifice.

Leon Daniello – Moștenirea lui Leon Daniello

Conf.dr. G. Petrscu avea să scrie, peste ani: „Dotat cu calitățile necesare întreprinderii unei opere de pionierat, tânărul elev a reușit de la început să capteze și să îmbogățească ideile și metodele înaintate, traducându-le în practică clinică. Pe parcursul a 45 de ani de activitate, el a reușit să înființeze și să ridice Clinica Ftiziologică din Cluj, de altfel prima unitate universitară de specialitate din țară, modernă și bine structurată, la nivelul celor mai evoluate centre de pe continent, asigurându-i o dezvoltare continuă pe plan didactic, științific și tehnico-medical, formând în paralel o pleiadă de inimoși și străluciți colaboratori. Dintre aceștia s-au recrutat întemeietorii altor clinici de ftiziologie din țară și conducători de mari unități de specialitate. Alături de tezaurul de concepție și realizări în lupta antituberculoasă, această formare de urmași, care la rândul lor au acționat cu perseverență în stilul și modelul de exigență a școlii în care s-au format, reprezintă poate ceam mai importantă moștenire pe care Leon Daniello a lăsat-o posterității”. [G. Petrescu, în „Tribuna”, Cluj, 13 aprilie 1995].

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari