50% dintre angajații din sistemul de sănătate sunt nemulțumiți de salarii

În urma unui studiu realizat de Federația „Solidaritatea Sanitară”, 50% dintre salariații din sectorul public de sănătate s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți de venitul net total. Doar 19% dintre salariați s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți.

Cea mai mare nemulțumire a salariaților din sănătate este vizavi de situația sporurilor.

Aproximativ 64% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți de situația sporurilor. Doar 16,4% dintre salariați s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți. De remarcat că cca. 15% dintre respondenți sunt mulțumiți de venitul net total dar nemulțumiți de scăderea veniturilor aferente sporurilor.

Cca. 11,5% dintre respondenți au indicat scăderea venitului net salarial total în luna iunie raportat la luna februarie 2018. Extrapolarea datelor conduce la o estimare a acestui tip de impact în cazul a cca. 23000 de salariați din sectorul public de sănătate. În condițiile existenței unei prevederi legale explicit privind dreptul salariaților la compensarea pierderii de veniturilor nete cea mai mare parte a situațiilor considerăm că este determinată de aplicarea deficitară a legii la nivel local.

 30% dintre respondenți au indicat că sporurile pentru condiții de muncă nu le-au fost raportate la salariile de bază actuale, procentul evidențiind tot atâtea situații de încălcare a prevederilor legale. Doar 37,46% dintre respondenți au declarat că primesc un spor de 100% (raportat la salariul din luna ianuarie 2018) pentru activitatea desfășurată în zilele nelucrătoare.

- Articolul continua mai jos-

Promisiunile Guvernului nu au fost respectate

80% dintre respondenți au indicat faptul că se simt înșelați de Guvern în privința creșterilor salariale primite comparativ cu cele promise în mod public. De remarcat și că 50% dintre medici au indicat același lucru. Principala cauză considerăm că o constituie nivelul foarte mare al așteptărilor create de guvernanți în 2017 și la începutul acestui an raportat la drepturile salariale concrete.

Deși au beneficiat de creșterea salariului de bază la 1 martie 2018 (la nivelul corespunzător anului 2021 din legea salarizării) doar cca. 60% dintre asistenții medicali au indicat o creștere a veniturilor salariale totale nete în luna iunie comparativ cu luna februarie 2018. Cca. 11% dintre asistenții medicali au indicat o scădere a veniturilor salariale totale nete.

Legea salarizării a creat discrepanțe foarte mari

Legea salarizării, așa cum a fost aplicată, a generat un nivel semnificativ de dezordine în sistemul sanitar, din cauza ivirii unor diferențe foarte mari între veniturile nete ale salariaților din diferite unități, fără ca acestea să fie justificate de criterii obiective. Această formă de inechitate participă la amplificare sentimentului de nemulțumire a salariaților determinat atât de creșterea salariilor de bază în ritmuri diferite pentru diferitele categorii de salariați din Sănătate cât și de problemele amintite privind sporurile.

Un număr semnificativ de respondenți au indicat existența unor probleme care sunt eliminate din punct de vedere legal dar pot fi întâlnite însă în practică. O parte semnificativă a problemelor evidențiate de respondenți a fost generată de interpretare inadecvată a prevederilor legale la nivel local.

Cercetarea a fost comandată de Federația „Solidaritatea Sanitară”, fiind desfășurată în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” în perioada 13-28 iunie 2018.

- Articolul continua mai jos-

Citește și:

Sindicatul Promedica își exprimă dezamăgirea față consecințele legii salarizării 153/2017

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari