30 de milioane de euro sunt disponibili pentru digitalizarea sistemului medical

A fost lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECŢIUNEA e-sănătate.

Sistem informatic integrat de e-sănătate

„Îmbunătăţirea calităţii vieţii românilor este nucleul programului de guvernare asumat de social-democraţi. Acest lucru se realizează prin implementarea mai multor proiecte care ţin de diferite domenii de activitate. Sănătatea este unul dintre ele. Împreună cu ceilalţi reprezentaţi ai Executivului, lucrăm la identificarea celor mai bune măsuri şi la materializarea acestora, astfel încât un număr cât mai mare de români să beneficieze de ele. Noul apel care urmează să fie deschis va permite finanţarea mai multor proiecte ce presupun utilizarea instrumentelor TIC în domeniul sănătăţii. Se urmărește dezvoltarea unui sistem informatic integrat de e-sănătate, ce va contribui la debirocratizarea, îndepărtarea duplicării datelor medicale, asigurarea informaţiilor medicale relevante ale unui pacient, îndepărtarea datelor redundante din sistem, creşterea eficienţei personalului medical şi administrativ, îmbunătăţirea procesului de furnizare de servicii medicale şi, în consecinţă, evitarea unor erori.

Tipuri de acţiuni finanţate
În cadrul acestui apel vor fi finanţate proiecte, în funcţie de prioritizarea care va fi făcută la nivelul Ministerului Sănătăţii, care vor urmări:
Digitalizarea informaţiilor aferente concediilor medicale şi biletelor de trimitere
– creşterea gradului de utilizare a serviciilor informatice specifice prin introducerea informaţiilor aferente concediilor medicale, biletelor de trimitere şi mecanisme de validare online pentru furnizori, în beneficiul asiguraţilor, dar şi al medicilor, eliminând formularele pe suport hârtie utilizate în prezent, precum şi relaţionarea cu alte sisteme informatice;

Dosarul electronic de sănătate – DES

– creşterea gradului de utilizare a DES prin accesarea unor noi surse de date şi completarea cu informaţii specifice de la nivelul furnizorilor de servicii medicale de laborator, ambulatoriul de specialitate, de recuperare medicală, îngrijiri la domiciliu, paliative, stomatologie, dispozitive medicale şi ambulanţe şi creşterea accesibilităţii informaţiilor medicale.

Crearea/Actualizarea/Consolidarea procesului de digitalizare a înregistrărilor în domeniul Sănătăţii (Depozitul de date, Instrumente analitice şi de raportare etc)
– dezvoltarea/consolidarea de sisteme informatice ale depozitelor de date/de monitorizare, documentare şi suport al proceselor de decizie.
– actualizarea progresivă de date, în funcţie de nevoile de informaţii de sănătate identificate – diagnostic, evoluţie, tratament, status vital, luarea deciziilor în situaţii de urgenţă respectând însă particularităţile şi scopul pentru care se colectează aceste date (calculul indicatorilor de incidenţă, prevalenţă şi mortalitate, cercetare medicală etc).

- Articolul continua mai jos-

Telemedicina

– furnizarea de servicii medicale de specialitate ambulatorii post spitalizare a pacienţilor externaţi din spitale;
– facilitarea accesului populaţiei din zona rurală la servicii ambulatorii de specialitate.

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 30 de milioane de euro, urmând să fie implementate proiecte cu activităţi integrate, ce au un impact strategic naţional, fiind vizat un public ţintă cât mai numeros.

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare publică, şi pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secţiunea Implementare program.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 6 iulie a.c, până în data de 20 iulie a.c.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12 / 021.311.39.19 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari