Admitere la UMF „Victor Babeș” Timișoara

La Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Victor Babeș” din Timișoara, pentru programele de studii universitare de licență de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie concursul de admitere se va desfășura sub forma unei probe scrise, care se compune din 90 de întrebări de tip grilă. Intrarea candidaţilor în sălile de concurs se va face în data de 25 iulie 2018, între orele 8:30 şi 9:30.

Admiterea la studii universitare de licenţă, la specializările cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2018, după următorul calendar: în perioada 09-20 iulie 2018 – completarea on-line a fişei de înscriere, în perioada 16-20 iulie 2018 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii.

În data de 24 iulie 2018 va avea loc concursul de admitere (proba practica), începând cu orele 8.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară, si afisarea rezultatelor provizorii dupa finalizarea concursului, la avizierul Universitarii si pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro.
În data de 25 iulie 2018 este programat concursul de admitere, între orele 10.00-13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

În data de 25 iulie 2018 se vor publica rezultatele provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro

- Articolul continua mai jos-

În data de 26 iulie 2018 are loc depunerea contestaţiilor (orele 08.00-14.00) şi rezolvarea acestora.

În 26 – 27 iulie 2018, între orele 9.00-14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.

În data de 30 iulie 2018, între orele 9.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.

În data de 31 iulie 2018 are loc afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2017.

3 august 2018 este termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00-14.00, de la secretariatele facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.

În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2018, astfel:
03-07.09.2018 – perioada de înscrieri
11.09.2018 – concurs de admitere
12.09.2018 – contestaţii
13.09.2018 – etapa I de confirmare a locului
14.09.2018 – etapa a II-a de confirmare a locului
14.09.2018 – publicarea rezultatelor.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari