fbpx

Statistică alarmantă: un medic la 335 de locuitori

Din punct de vedere al asigurării cu personal medico-sanitar, în anul 2017 sistemul de sănătate a dispus de 58,6 mii medici, în creștere cu 1,3 mii medici față de anul 2016, potrivit statisticilor realizate de Institutul Național de Statistică.

  • 15,7 mii medici dentişti, în scădere cu aproximativ 800 de medici dentiști față de anul 2016;
  • 17,8 mii farmacişti, în creștere cu aproximativ 600 de farmaciști față de anul precedent;
  • 142,1 mii personal cu pregătire sanitară medie, în creștere cu 4,9 mii față de anul 2016
  • 69,4 mii personal sanitar auxiliar, în creștere cu 3,1 mii față de anul 2016.

Un număr de 1,6 mii fiziokinetoterapeuți şi 14,6 mii asistenţi medicali cu studii superioare au asigurat îngrijirea medicală în unităţile din sistemul sanitar public şi privat în anul 2017, față de 1,4 mii fiziokinetoterapeuți și 13,8 mii asistenţi medicali cu studii superioare în anul 2016.

Au funcţionat peste 60 mii de unităţi sanitare

În anul 2017, activitatea din sistemul sanitar (public şi privat) s-a desfăşurat în peste 60 mii unităţi sanitare (49 mii de unităţi sanitare în mediul urban şi 11 mii unităţi sanitare în mediul rural).

Pe principalele categorii de unităţi, reţeaua sanitară a dispus în anul 2017 de: 576 spitale, față de 567 spitale în anul 2016, 823 de centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi centre de sănătate, în creștere cu 19 unități față de anul 2016, 461 de ambulatorii de specialitate şi ambulatorii integrate spitalelor, în scădere cu 8 unități față de anul 2016, peste 41 de mii de cabinete medicale față de 40 de mii de cabinete în anul 2016.

- Articolul continua mai jos-

Rețeaua de laboratoare medicale și rețeaua farmaceutică nu au înregistrat diferențe semnificative față de anul precedent, furnizând servicii prin intermediul a 6,3 mii laboratoare medicale şi laboratoare de tehnică dentară, şi 9,7 mii farmacii, drogherii şi puncte farmaceutice.

Dintre cele 576 de spitale care și-au desfășurat activitatea în anul 2017, numai 338 sunt unități medicale mari (cu peste 100 de paturi), iar 166 sunt unități medicale mici (cu mai puțin de 50 de paturi).

PERSONALUL MEDICO-SANITAR PE PRINCIPALELE CATEGORII DE PERSONAL SANITAR, PE MEDII DE REZIDENȚĂ, ÎN ANUL 2017
Categoria de personal Personal medico-sanitar
Total
Mediul de rezidență
Urban Rural
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Medici (persoane) 57304 58583 51664 52927 5640 5656
– locuitori1) la un medic 344 335 205 199 1617 1611
din care: medici de familie (persoane) 12334 12185 7846 7701 4488 4484
– locuitori1) la un medic de familie 1598 1612 1349 1368 2032 2032
Medici dentiști (persoane) 16442 15653 14426 13608 2016 2045
– locuitori1) la un medic dentist 1199 1255 734 774 4524 4456
Farmaciști (persoane) 17180 17833 14133 14644 3047 3189
– locuitori1) la un farmacist 1147 1102 749 719 2993 2858
Personal sanitar mediu (persoane) 137246 142103 122631 126852 14615 15251
Personal sanitar auxiliar (persoane) 66256 69353 58438 61305 7818 8048
1) La calculul indicatorilor relativi s-a utilizat populaţia rezidentă la 1 iulie 2016 și la 1 ianuarie 2017 în loc de 1 iulie 2017 (cea din urmă va fi disponibilă în ianuarie 2019) și, din acest motiv, datele sunt provizorii.
Medicina primară

Medicina primară, asigurată prin reţeaua de cabinete medicale de familie, reprezintă primul contact al populaţiei cu sistemul sanitar, atât pentru diagnosticarea şi tratarea unor boli, cât şi pentru realizarea examenelor medicale preventive. Cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcţionat în mediul urban, 6,6 mii cabinete comparativ cu 4,5 mii cabinete în mediul rural, la fel ca și în anul 2016.

În mediul rural, unui cabinet de medicină de familie i-au revenit de 1,3 ori mai mulţi locuitori1 (aparținând populaţiei rezidente) comparativ cu un cabinet din mediul urban.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este asigurată prin unităţi specializate de tipul ambulatoriilor de specialitate, centrelor medicale şi stomatologice, policlinicilor, centrelor de diagnostic şi tratament, al altor unităţi medicale, unități care sunt situate, în majoritate, în mediul urban. Reţeaua cabinetelor medicale independente de specialitate şi cea a cabinetelor stomatologice independente – parte a sistemului de asigurare a asistenţei medicale ambulatorii – este situată, de asemenea, în cea mai mare parte în mediul urban.
În timp ce în mediul urban au funcţionat 10,7 mii cabinete medicale independente de specialitate, în rural numărul acestora a fost de 26 ori mai mic, respectiv, de numai 403 de cabinete.

În consecință, ca și în anul 2016, numărul de locuitori1 care a revenit unui cabinet medical independent de specialitate a fost de 23 ori mai mare în mediul rural, față de mediul urban.
În anul 2017, la 10.000 locuitori1 în mediul rural au revenit, ca și în anul 2016, în medie, numai 0,4 cabinete medicale independente de specialitate comparativ cu 10,1 cabinete în mediul urban în anul 2017 și 9,8 cabinete în anul 2016.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari