Programe de interes naţional pentru dezvoltarea sistemului de asistentă a vârstnicilor la domiciliu

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, un proiect de Hotărâre care prevede finanţarea a două programe de interes naţional (PIN) destinate persoanelor vârstnice.

Cele două PIN-uri,’ Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice’ şi’ Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale din unele unităţile administrativ-teritoriale în care nu s-au înfiinţat/ nu au fost acreditate serviciile publice de asistenţă socială’, vor fi implementate în perioada 2018 – 2020. Bugetul total alocat este de aproape 115.000.000 lei.

Primul program de interes naţional vizează creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, prin menţinerea autonomiei acestora pe o perioadă cât mai lungă, prevenirea agravării situaţiei de dependenţă şi a instituţionalizării.

În cadrul acestui PIN se vor asigura servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente şi vor fi înfiinţate noi unităţi de îngrijire la domiciliu, publice, în cadrul/ în subordinea serviciilor publice de asistenţă socială (SPAS), în unităţile administrativ-teritoriale în care acestea nu există.

- Articolul continua mai jos-

De asemenea, programul’ Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice’ va implementa metoda managementului de caz pentru persoanele vârstnice care beneficiază de suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, asigurate de voluntari sau de îngrijitori informali şi de servicii de asistenţă comunitară.

Bugetul total al acestui PIN este de 25.184.320 lei, din care 3.200.500 lei vor fi alocaţi pentru anul 2018, 12.592.160 lei pentru anul 2019 si 9.391.650 lei pentru anul 2020.

Prin cel de-al doilea PIN,’ Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale din unele unităţile administrativ-teritoriale în care nu s-au înfiinţat/ nu au fost acreditate serviciile publice de asistenţă socială’, autorităţile administraţiei publice locale vor fi ajutate să-şi îndeplinească atribuţiile privind organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale. Serviciile publice de asistenţă socială din 1.000 de comune vor fi sprijinite să obţină certificatul de acreditare prin angajarea/ contractarea, în fiecare dintre acestea, a unui asistent social, iar salariile asistenţilor sociali din aceste servicii vor fi asigurate pentru 24 de luni.

În acest fel, cel puţin 300.000 de persoane aflate în dificultate din comunităţile în care se înfiinţează SPAS vor beneficia de serviciile de asistenţă socială, de realizarea evaluării iniţiale, inclusiv de consiliere şi informaţii referitoare la riscurile sociale şi drepturile de protecţie socială de care poate beneficia, de consilierea necesară în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, precum şi de servicii de asistenţă comunitară.

Prin acest program, 1.000 de comune vor beneficia de resurse umane specializate în asistenţă socială, pentru a elabora strategiile locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale.

Bugetul total al acestui program de interes naţional este de 89.216.400 lei. În acest an, bugetul alocat va fi de 12.821.140 lei, alţi 44.608.200 lei sunt prevăzuţi pentru anul 2019 si 31.787.060 lei pentru anul 2020.

- Articolul continua mai jos-

Pentru anul 2018, fondurile necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, reprezentând un total de 16.646.266 lei.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari