Doctorul Dan Fărcaş, care a fost dat afară din clinică, protestează public

Prin colaborarea Ziarului Medical cu doctorul Dan Fărcaş de la Tg. Mureş care astăzi protestează public, cititorii noştri au avut parte de câteva articole în care medicul cardiolog mărturisea câteva din ofurile sale în ceea ce priveşte profesiunea şi exercitarea ei în sistemul medical românesc. Erau vorbe din inimă, adresate în special pacienţilor, care cel mai adesea nu cunosc multiplele tare din interiorul sistemului. Nu vorbea din perspectiva bolnavului de Parkinson, a persoanei cu dizabilităţi, erau gânduri transmise de la suflet la suflet. După scrisoarea deschisă, publicată de Ziar Medical aici la nici trei zile, situaţia se agravează, se nuanţează şi capătă accente dramatice.

Astăzi, sufletul acestui medic despre  care pacienţii au numai cuvinte de laudă, este mâhnit adânc. Se luptă, precum Don Quijote cu morile de vânt ale sistemului, deşi este sprijinit în demersul său de factori decizionali importanţi ai aceluiaşi sistem. Dar, cum spune înţelepciunea populară, „Buturuga mică răstoarnă carul mare”, iar la noi, în chiar sistemul menit să ocrotească sănătatea şi integritatea corporală a pacienţilor, medicului nu i se permite, ba este chiar împiedicat să beneficieze de protecţia acordată de stat persoanelor cu handicap prin prevederile Legii nr. 448/2006 (actualizata 2018).

Dr. Dan Fărcaş protestează 

România , o țară fără șanse pentru persoanele cu dizabilități!

Protest public

- Articolul continua mai jos-

„Sunteți o persoană „bolnavă” dle doctor, știți la ce „riscuri vă expuneți” făcând greva foamei?” – fragment din cuvintele comisiei din 16.04.2018.

Ieri mi-a fost dat să trăiesc una dintre ele mai umilitoare experienţe din viaţa mea. A fost ziua în care un manager „plin de putere” a ţinut să demonstreze (prin ameninţări şi intimidari), cum poate reduce la tăcere o persoană cu dizabilităţi. A fost ziua în care am simțit din plin cum discriminarea profesională faţă de o persoană cu dizabilităţi a atins cote maxime.

A fost ziua în care eu, Dan Farcas, medic primar cardiolog, cu drept de liberă practică în specialitatea cardiologie în sistemul public de sănătate, AM FOST DAT AFARA din clinica unde activam prin „bunavoinţa” managerului, pentru că eu „ruşinea spitalului”, persoană cu dizabilităţi, am îndrăznit să îmi cer dreptul legal de a fi inclus în contractul cu casa de asigurari.

A fost ziua în care „punctul de lucru” al Laboratorului de explorări funcționale inexistent în „structura spitalului” creat de un manager sufletist (acum 10 ani), care a vrut să îmi uşureze viaţa, gândindu-se la dizabilitatea mea (de care nu am facut niciodată uz) a fost desființat fără milă şi considerație, de un manager jignit de faptul ca eu, persoană cu dizabilităti, mi-am ridicat prea sus nasul, îndrăznind să îmi cer niște drepturi legal garantate („care nu este oligatoriu să îmi fie acordate”!).

Dle manager, ați uitat de articolele 4 și 75 din legea persoanelor cu handicap!

Al dvs Dan Fărcaș

- Articolul continua mai jos-

Later edit: „Spre a nu fi greșit înțelese cuvintele mele precizez că mi-am păstrat funcția de medic șef al laboratorului de explorări funcționale din cadrul Spitalului clinic județean de urgență Mureș”.

Articolul 4 din Legea 448/2006

Autorităţile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanţii societăţii
civile, precum şi persoanele fizice şi juridice responsabile de aplicarea
prezentei legi au obligaţia să promoveze, să respecte şi să garanteze
drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanţă cu prevederile
Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996,
ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum şi cu celelalte acte interne şi
internaţionale în materie la care România este parte.

Art. 75 din Legea 448/2006

(1)Persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate condiţiile pentru
a-şi alege şi exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi
menţine un loc de muncă, precum şi pentru a promova profesional.
(2)În realizarea drepturilor prevăzute la alin. (1), autorităţile publice au
obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
a)să promoveze conceptul potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în
muncă reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru
comunitatea căreia aparţine;
b)să promoveze un mediu de muncă deschis, inclusiv şi accesibil persoanelor
cu handicap;

c)să creeze condiţiile şi serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap
să poată alege forma de conversie/reconversie profesională şi locul de
muncă, în conformitate cu potenţialul ei funcţional;
d)să înfiinţeze şi să susţină complexe de servicii, formate din unităţi
protejate autorizate şi locuinţe protejate;
e)să iniţieze şi să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea
angajării şi păstrării în muncă a persoanelor cu handicap;
f)să acorde sprijin pentru organizarea unei pieţe de desfacere pentru
produsul muncii persoanei cu handicap;
g)să diversifice şi să susţină diferite servicii sociale, respectiv consiliere
pentru persoana cu handicap şi familia acesteia, informare pentru angajatori,
angajare asistată şi altele asemenea;
h)să promoveze serviciile de mediere pe piaţa muncii a persoanelor cu
handicap;

i)să realizeze/actualizeze permanent baza de date, pentru evidenţierea
ofertei de muncă din rândul persoanelor cu handicap;
j)să dezvolte colaborări cu mass-media, în vederea creşterii gradului de
conştientizare/sensibilizare a comunităţii cu privire la potenţialul, abilităţile şi
contribuţia persoanelor cu handicap la piaţa muncii;
k)să realizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice
ori private, programe şi proiecte având ca obiectiv creşterea gradului de
ocupare;
l)să iniţieze şi să susţină campanii de sensibilizare şi conştientizare a
angajatorilor asupra abilităţilor persoanelor cu handicap;
m)să iniţieze programe specifice care stimulează creşterea participării pe
piaţa muncii a forţei de muncă din rândul grupurilor supuse riscului major de
excluziune socială.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari