Încă 50 de centre de zi şi 80 de locuinţe protejate pentru tinerii şi adulţii cu dizabilităţi

Guvernul a adoptat un program de interes naţional prin care tinerii cu dizabilităţi din sistemul de protecţie specială a copilului vor fi transferaţi în locuinţe protejate. Programul de interes naţional ‘Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi’ prevede şi înfiinţarea de centre de zi în care aceştia, dar şi adulţii cu dizabilităţi din comunităţi, să poată fi pregătiţi pentru o viaţă independentă prin consiliere vocaţională şi terapie ocupaţională în vederea integrării pe piaţa muncii.

Programul, iniţiat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi implementat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) în parteneriat cu ONG-uri şi autorităţi publice locale, se derulează pe o perioadă de trei ani şi prevede înfiinţarea a 80 de locuinţe protejate şi 50 de centre de zi, dar şi prevenirea instituţionalizării a minimum 400 de tineri cu dizabilităţi, care vor ieşi din sistemul de protecţie specială a copilului.

Conform datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, 3.457 de copii cu dizabilităţi aflaţi în serviciile rezidenţiale şi la asistenţi maternali vor împlini 18 ani până în anul 2023.

Suma totală necesară implementării programului este de 61.412.000 lei, bani care vor fi alocaţi astfel: 3.071.000 lei în anul 2018, 46.058.000 lei în 2019 şi 12.283.000 lei în anul 2020.

- Articolul continua mai jos-

Programul are două componente: asigurarea tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin transferul în locuinţe protejate, cu asigurarea obligatorie a accesului la serviciile oferite într-un centru de zi din proximitatea locuinţei, precum şi la resursele şi facilităţile din comunitate: sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber; prevenirea instituţionalizării, prin înfiinţarea de centre de zi în care se derulează activităţi de pregătire pentru viaţă independentă, activităţi de abilitare şi reabilitare, consiliere vocaţională, terapie ocupaţională, sprijin în vederea integrării pe piaţa muncii, activităţi de socializare etc., atât pentru tinerii cu dizabilităţi din sistemul de protecţie specială a copilului, cât şi pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din comunitate.

Programul de interes naţional ‘Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi’ urmăreşte atingerea ţintei asumate de România prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, respectiv reducerea numărului persoanelor adulte cu handicap instituţionalizate, în perioada 2015 – 2023, de la 16.411 la 15.111.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari