Analizele medicale ale pacienţilor români sunt în pericol

La finalul anului trecut, pe site-ul Ministerului Sănătatii a apărut un proiect de lege care, dacă va fi adoptată, va permite oricărui absolvent al Facultăţii de Chimie/ Biologie să poată lucra într-un laborator de analize medicale.

La finalul anului trecut (06.12.2017), pe site-ul www.ms.ro a apărut un proiect de Lege (PL) privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate, ce vizează recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Absenţa sintagmei „având competenţa de a efectua analize de laborator” din textul PL va permite angajarea într-un laborator medical a oricărui absolvent cu „titlu de calificare în biochimie, biologie şi chimie”, fapt ce nu ar fi în interesul siguranţei pacienţilor. Aceştia din urmă au dreptul de a beneficia de servicii de laborator medical la înalte standarde de competenţă.

În prezent, conform legii actuale de reglementare a profesiilor, pentru a lucra într-un laborator de analize medicale, o persoană trebuie să deţină, pe lângă diploma de licenţă (3, 4, 5 ani) şi un document care demonstrează că are „competenţa de a efectua analize de laborator”. Masteratul în domeniul laboratoarelor medicale oferă în acest moment această competenţă (conform legii educaţiei, art. 154 „masteratul profesional oferă competenţă”).

- Articolul continua mai jos-

Propuneri la proiectul de lege au fost acceptate până pe data de 22.01.2018 şi se află în continuare în transparenţă decizională. OBBCSSR (ORDINUL BIOCHIMIŞTILOR, BIOLOGILOR ŞI CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN ROMÂNIA), organizaţia profesională care avizează competenţa profesională în vederea autorizării de către Ministerul Sănătăţii a specialiştilor biochimişti, biologi şi chimişti din laboratoarele de analize medicale, a trimis propuneri la PL în termenul legal, însă fără niciun rezultat. Ca urmare a acestui fapt, au fost înaintate 12 adrese pe acest subiect în perioada 14 decembrie 2017 – 07 martie 2018 către diferite direcţii din Ministerul Sănătăţii şi la Cabinetul Ministrului, care nu au primit niciun răspuns.

Salarizarea inechitabilă a specialiştilor din laboratoarele medicale
Scăderea salariilor începând cu luna martie 2018 a specialiştilor biochimişti, biologi şi chimişti ce lucrează în laboratoarele de analize medicale din sistemul public, membri ai OBBCSSR, va conduce la afectarea demnităţii profesionale a acestora. Implicit, acest fapt se va traduce prin migraţia semnificativă a specialiştilor competenţi din laboratoarele de analize medicale, fapt ce va avea consecinţe directe asupra pacienţilor, prin scăderea calităţii serviciilor oferite.

Dr. Constanţa Popa, Chimist Medical Principal, Preşedinte al OBBCSSR: „Ministerul Sănătăţii ne recunoaşte importanţa şi contribuţia în veridicitatea actului medical, deoarece în alineatul 3), art.23 OMS 1301/2007 ne este indicată responsabilitatea corectitudinii rezultatelor analizelor medicale furnizate pacienţilor ( sub semnătură şi parafă). Cu alte cuvinte, atunci când noi semnăm şi parafăm pe buletinul de analize valoarea unei glicemii, de ex. de 360 mg/dL, această valoare implică un diagnostic pus de medicul clinician (diabet) . Dacă valoarea de 360 mg/dL nu este corectă, diagnosticul medicului clinician este greşit din cauza incorectitudinii valorii furnizate de către noi pe buletinul de analize. De aceea munca noastră este foarte importantă, uneori chiar vitală pentru pacient.”

80% dintre diagnosticele medicale sunt puse pe baza rezultatelor analizelor medicale
Orice afecţiune necesită o diagnosticare precisă urmată de tratament adecvat. Identificarea unei patologii se face întotdeauna pe baza analizelor specifice, iar urmarea unui tratament stabilit şi administrat fără aceste investigaţii prealabile poate avea consecinţe grave. Tocmai de aceea, primul pas important spre vindecare este furnizarea unor rezultate corecte ale analizelor pacientului de către personal medico-sanitar competent.

Actualii membri ai corpului profesional OBBCSSR au competenţa profesională de a furniza analize de laborator, demonstrată cu documente ( diplome de licenţă în chimie/biologie, cursuri postuniversitare, programe de master, experienţă, doctorate în domeniu). Astfel, specialiştii pot elibera sub parafă şi semnătură, rezultate ale analizelor pe baza cărora se pun peste 80% dintre diagnosticele medicale.

În sistemul public de sănătate se pot angaja doar absolvenţi care au certificat de membru al OBBCSSR (care demonstrează competenţa profesională). În sistemul privat, angajatorii pot decide în baza codului muncii să angajeze personal în conformitate cu cerinţele proprii, fără a fi obligaţi să fie membri ai corpului profesional. Totuşi, ei sunt interesaţi ca angajaţii lor să fie membri ai OBBCSSR, întrucât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) îi punctează diferit pe aceştia. Cu alte cuvinte, angajatorul primeşte bani în functie de gradele profesionale ale membrilor OBBCSSR.

- Articolul continua mai jos-

Pacienţii riscă să nu fie diagnosticaţi şi trataţi corect
Dacă proiectul de lege existent pe site-ul Ministerului Sănătăţii va fi aprobat, rezultatele analizelor ce stau la baza diagnosticului medical vor putea fi semnate şi parafate de catre absolvenţi ce nu au competenţa necesară (menţionată în acest moment în clar pe suplimentul diplomei de master).

Cezar Irimia, Preşedinte Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) ,,Incertitudinea corectitudinii analizelor de laborator va spori neîncrederea pacienţilor în sistemul de sănătate. Este foarte posibil ca medicii să nu îşi dorească asumarea indicaţiei actului terapeutic cu astfel de analize „de uz veterinar”. Oare următorul proiect de lege va admite tratarea pacienţilor de către medicii veterinari în condiţiile în care analizele noastre vor fi parafate de orice profesie înrudită cu cea a profesioniştilor din laboratoarele medicale? Am tot respectul pentru profesia de medic veterinar şi toată compasiunea pentru animale dar, într-o ţară civilizată şi responsabilă, lucrurile trebuie să fie riguros definite, din respect pentru cetăţeni!”

Adoptarea legii în formă actuală va contribui la diminuarea calităţii actului medical prin angajarea în laboratoarele de analize a personalului fără competenţele profesionale necesare. Totodată, din cauza numărului mare de persoane care vor invada piaţa muncii în laboratoarele private de analize medicale, salariul specialiştilor va scădea, fapt ce, pe termen lung, va duce la migraţia masivă a personalului calificat din domeniu.

Reprezentanţii specialiştilor membri ai corpului profesional OBBCSSR şi ai Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer solicită Ministerului Sănătăţii o întâlnire pentru elaborarea unui text de lege în interesul pacientului, precum şi menţionarea explicită a „demonstrării competenţei profesionale de a efectua analize de laborator”.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari