Federația „Solidaritatea Sanitară” are câteva obiective pentru perioada următoare

Consiliul de coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, întrunit în ședință extraordinară în data de 15.03.2018, a decis atingerea următoarelor obiective pentru perioada următoare:

Obiective fundamentale

I. Având în vedere deschiderea la negocieri a Ministerului Sănătății și succesul obținut pe această cale în modificarea Anexei nr. 10 în sensul creșterii semnificative a cuantumului sporurilor, Federația „Solidaritatea Sanitar” va continua negocierile pe tema Regulamentului de sporuri și a Anexei nr. 10 la acest regulament având următoarele obiective fundamentale:


– Asigurarea cuantumului sporurilor pentru asistenții medicali și pentru medici, asemenea tuturor categoriilor de salariați din sănătate, la același nivel sau la un nivel foarte apropiat de cel aplicabil la 1 ianuarie 2018.


– Garantarea unui nivel minim obligatoriu al sporurilor pentru fiecare salariat din sectorul public de sănătate, la un nivel cât mai apropiat de cel actual.
– Adoptarea prin act normativ a textului regulamentului de sporuri, incluzând anexele 1-8, în forma negociată.
În situația în care negocierile pe tema Anexei nr. 10 la Regulamentul de sporuri nu-și ating obiectivul stabilit Biroul Executiv și Comisia de negocieri sunt abilitați să constate nereușita și să declanșeze protestele.

- Articolul continua mai jos-

Efectul legii salarizării

II. În perioada 10 – 20 aprilie Federația „Solidaritatea Sanitară” va analiza gradul de satisfacției al salariaților față de salariile nete obținute, respectiv nivelul de transpunere al angajamentului guvernanților de a asigura creșteri salariale semnificative. Considerăm că acesta este momentul în care fiecare dintre angajați va putea constata în propriul buzunar efectul legii salarizării.
În situația în care se evidențiază diferențe mari și foarte mari între promisiunile guvernanților de creștere a salariilor și veniturile obținute de angajați Federația „Solidaritatea Sanitară” va iniția demersurile pentru declanșarea protestelor în vederea respectării drepturilor salariaților.

Direcții separate de acțiune

III. În perioada imediat următoare Federația „Solidaritatea Sanitară va iniția două direcții separate de acțiune în vederea corectării anomaliilor legii salarizării:
a) Programul de modificarea a prevederilor legii 153/2017 bazat pe abordarea punctuală a problemelor fiecărei categorii profesionale din sănătate și negocieri cu partidele politice și parlamentarii.
b) Programul de consacrare a interpretărilor legislației aferentă salarizării angajaților din sănătate în acord cu spiritul legii și cu principiile de drept. Acest program se bazează pe solicitarea constatării drepturilor salariaților și eliminarea discriminărilor salariale în instanță.

Neutralitate față de partide și interese politice

Considerând că repararea nedreptăților și obținerea drepturilor noi trebuie să fie vizate concomitent cu securizarea drepturilor deja obținute, Federația „Solidaritatea Sanitară” se opune punerii în discuție a posibilității de a efectua corecții ale creșterilor salariale deja acordate. Singurele soluții pe care le susținem în această direcție sunt creșterea proporțională a salariilor angajaților care nu au beneficiat de o corectă situare în grilă și asigurarea accelerarea ritmului de creștere a salariilor care nu au fost crescut la 1 martie 2018 fără a afecta siguranța celor deja crescute.

Fidelă obligației asumate de neutralitatea față de partidele și interesele politice, Federația „Solidaritatea Sanitară” asigură membrii de sindicat și salariații că va iniția un program de proteste doar dacă acesta servește strict intereselor angajaților din Sănătate și are șanse reale de a aduce câștiguri semnificative celor pe care-i reprezentăm.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari