Măsuri pentru menţinerea drepturilor şi a nivelului cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă iniţiată de Ministerul Sănătăţii care include măsuri pentru menţinerea drepturilor şi indemnizaţiilor asiguraţilor în sistemul public de sănătate.

Astfel, persoanele care beneficiază de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, pentru sarcină şi lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi pentru risc maternal, vor beneficia de aceleaşi drepturi şi de acelaşi nivel al indemnizaţiei aflată în plată până la 1 ianuarie 2018.

Măsurile sunt tranzitorii şi se aplică până la 1 octombrie 2018 pentru persoanele care beneficiază sau urmează să intre în concediu medical pentru sarcină şi lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav şi pentru risc maternal, respectiv până la 1 iulie 2018 pentru celelalte categorii de persoane asigurate care se află în concediu medical sau care urmează să intre în concediu medical în această perioadă.

Practic, în cazul în care transferul sarcinii fiscale duce la diminuarea indemnizaţiei, se plafonează contribuţiile de asigurări sociale datorate, astfel încât, să se menţină indemnizaţiile la nivelul aflat în plată înainte de 1 ianuarie 2018. În cazul persoanelor care au primit indemnizaţii diminuate până la aplicarea măsurilor adoptate astăzi, angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea sumelor prin depunerea declaraţiei rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept până la 31 martie 2018.

- Articolul continua mai jos-

Totodată, potrivit ordonanţei de urgenţă, în primul semestru al anului 2018 se va menţine reglementarea care s-a aplicat până la sfârşitul anului trecut, anume că stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Începând cu data de 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Excepţie vor face în continuare indemnizaţiile aferente concediilor medicale acordate pentru afecţiunile grave (neoplazii, HIV-SIDA, urgente medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase din grupa A, risc maternal) pentru care persoanele asigurate beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără sa fie necesar stagiul de cotizare.

De asemenea, actul normativ aprobat astăzi prelungeşte perioada de acordare a tratamentului în străinătate, în unităţi sanitare de stat sau private, pana la finalul anului 2020, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectata in urma tragicului eveniment produs in data de 30 octombrie 2015 in Clubul Colectiv din Bucureşti. În prezent, mai au nevoie de îngrijiri medicale 23 de persoane.

În vederea îmbunătăţirii serviciilor de asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ, ordonanţa de urgenţă reglementează modul in care autorităţile administraţiei publice locale pot participa la finanţarea acestora cu sume alocate din bugetul local pentru plata cheltuielilor de personal.

Alte reglementări din actul normativ au rolul de a clarifica şi a debirocratiza modul de prescriere şi obţinere a tratamentelor şi dispozitivelor medicale necesare asiguraţilor, inclusiv persoanele cu handicap.

Totodată, ordonanţa de urgenţă aprobată astăzi prevede ca, până la finalul anului 2018 va fi implementat sistemul informatic de telemedicină rurală şi sistemul informatic de telemedicină al apărării, care va face parte din sistemul informatic şi informaţional din sănătate. Acest proiect de utilitate publica de interes naţional va fi implementat etapizat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale.

- Articolul continua mai jos-

Sistemul informatic şi informaţional din sănătate va cuprinde raportările şi bazele de date în domeniul sanitar gestionat de autorităţile, instituţiile publice şi furnizorii care acordă servicii în cadrul sistemului de sănătate.

Sistemul informatic de telemedicină rurală va permite acordarea serviciilor medicale la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi sistemelor de comunicaţii moderne, între cabinetele medicilor de familie din mediul rural şi medicii specialişti din spitalele judeţene/ instituţiile sanitare, în timp ce sistemul informatic de telemedicină al apărării va face posibilă acordarea serviciilor medicale la distanţă prin folosirea tehnologiei informaţiei şi sistemelor de comunicaţii moderne între structuri de medicină operaţională, structuri medicale din cadrul unităţilor militare şi unităţilor sanitare din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naţionale.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari