Mecanismul de obținere a certificatului de încadrare în grad de handicap, explicat pas cu pas

La nivelul județului Mureș în jur de 18.000 de persoane sunt încadrate în grad de handicap, în ultima perioadă cele mai multe afecțiuni pentru care se solicită certificatul de încadrare în grad de handicap fiind afecțiunile oncologice. Mai mult, afecțiunile cele mai frecvente pentru care se solicită acest certificat apar la vârste din ce în ce mai mici. Care sunt pașii pentru a obține certificatul de încadrare în grad de handicap, drepturile aferente, dar și unde trebuie să se adreseze pacienții pentru a afla dacă boala de care suferă este considerată un handicap a oferit mai multe informații Dr. Sanda Trantea, medic specialist medicina de familie, șef Serviciu evaluare complexă persoane cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș.

Care este procedura pe care trebuie să o urmeze un pacient pentru a obține certificatul de încadrare în grad de handicap?

Pentru încadrarea în grad de handicap solicitantul trebuie să întocmească un dosar care conține atât acte medicale cât și sociale, respectiv administrative, copii ale actelor de identitate pe care le depune la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. Acest dosar cuprinde mai multe acte, dar actul de la medicul specialist este primul document, cu el se prezintă la medicul de familie, acesta din urmă poate oferi și o evoluție a stării de sănătate a pacientului și ne poate preciza data de debut a afecțiunii. Pentru unele afecțiuni este important să se precizeze aceasta dată deoarece și încadrarea în grad de handicap se face în funcție de data de debut a bolii. După aceste două documente se solicită efectuarea anchetei sociale la serviciul de asistență socială din cadrul primăriei de care aparține solicitantul. Ulterior, cu toate actele se prezintă fie solicitantul, fie aparținătorii, fie reprezentantul primăriei de la serviciul de asistență social, fie un reprezentant al unui ONG și depun dosarul la registratură (n.red.-la DGASPC Mureș). De la registratură documentele ajung la noi, la Serviciul de evaluare persoane adulte cu handicap. Noi avem un termen de cinci zile în care analizăm dosarul și dacă se constată că este incomplet, sunt documente expirate, buletinul de exemplu, sau dacă documentele medicale sunt prea vechi și avem solicitări în plus față de actele depuse, în termen de cinci zile transmitem solicitantului cu ce să completeze dosarul. Dacă dosarul este complet tot în termen de cinci zile îi transmitem solicitantului când trebuie să se prezinte pentru evaluare personală la sediul serviciului. În cazul pacienților imobilizați la pat încercăm să le solicităm evaluarea la sediul nostru, dar dacă din documentele medicale, ancheta social, reiese că deplasarea i-ar dăuna sănătății atunci pe baza unei cerereri o echipă multidisciplinară se deplasează la domiciliul solicitantului într-un termen de 60 de zile.

După ce s-a făcut evaluarea la sediul nostru, întocmim documentele specifice pe care împreună cu dosarul depus le prezentăm Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, ei sunt cei care decid încadrarea în grad, în ce tip și pentru ce perioadă se emite certificatul, apoi emit certificatul care este transmis prin poștă beneficiarului.

- Articolul continua mai jos-

Deci se ține cont de criteriile impuse de lege, recomandările furnizate de medici și evaluarea din partea Serviciului.

Și evaluarea noastră la sediu, respectiv evaluarea la domiciliu de către echipa serviciului nostru. Criteriile medicale sunt primele, acestea sunt cele care permit o încadrare cât mai corectă pe baza unor teste, analize, scale.

Dacă o persoană este nemulțumită de încadrarea în grad de handicap unde se poate adresa, unde poate să conteste decizia? Se întâmplă acest lucru?

Dacă o persoană este nemulțumită poate să conteste în termen de 30 de zile de la primirea certificatului în contencios administrativ și dânșii ne solicită nouă copii ale documentelor care au stat la baza propunerii de încadrare, respectiv a încadrării, care au fost criteriile, și medicale dar și legale, în baza cărora noi am propus încadrarea.

Există situații în care pacienții cu anumite afecțiuni sunt chemați anual la evaluare, spre exemplu dacă un pacient are un picior amputat. De ce?

Pe baza criteriilor și a legislației avem un document de secțiune metodologică în baza căruia avem precizări clare care afecțiuni pot fi încadrate cu termen permanent de la prima evaluare, care afecțiuni pot fi de la a doua evaluare și sunt afecțiuni care niciodată nu pot să beneficieze de un termen de valabilitate permanent.

- Articolul continua mai jos-

Din sfera căror specialități sunt afecțiunile încadrate permanent?

Din prima sau din a doua evaluare permanent sunt încadrate persoanele care au malformații congenitale care le imobilizează la pat, afecțiunile psihiatrice grave, cei care nu și-au însușit limbajul verbal, care nu au nici cele mai elementare abilități de autoîngrijire și autoservire, aceia pot să fie încadrați din primul an, după împlinirea vârstei de 18 ani când se prezintă la noi. Apoi, persoanele cu deteriorare cognitivă severă, dacă parametrii se încadrează sub anumite valori, ni se permite să fie încadrați permanent de la prima evaluare. De multe ori, la persoanele peste 75 până spre 85 de ani se întâmplă să solicităm și a doua evaluare. Persoanelor cu amputații recente noi nu le solicităm să se prezinte în primul an de la amputație pentru că în funcție de localizarea amputației criteriile ne permit să acordăm în primul an un grad mai mare pentru vindecarea bontului de amputație, protezare și acomodarea la proteză. Nu are rost să vină omul să vedem că îi este amputată coapsa dreaptă, să zicem, când anul viitor el poate să aibă o proteză performantă, să se poată deplasa fără să folosească un dispozitiv, un baston, efectiv deficitul motor să dispară prin proteza aceea. Pe de altă parte, sunt multe persoane care au o patologie asociată, au amputație și au o pareză la un alt membru sau bontul nu este pregătit în sensul că este prea scurt sau nu a putut fi aplicat manșon musculos, care să protejeze osul și atunci proteza îl deranjează și nu o poate folosi sau este persoană în vârstă și slabă pentru care este prea grea proteza. Noi trebuie să vedem contextul în al doilea an după amputație, la momentul la care s-a reluat deplasarea sau motilitatea sau manualitatea, depinde de membrul afectat. Și afecțiunea la care nu putem să dăm permanent niciodată decât în stadiul terminal este HIV/SIDA.

Și în acest caz se poate pierde certificatul de încadrare în grad de handicap?

Nu se pierde, dar pacientul primește un grad inferior.

Afecțiunile oncologice cum se încadrează?

Afecțiunile oncologice se încadrează pe perioada terapiei oncologice radiochimioterapie sau dacă există metastază și iarăși în funcție de tratamentul antialgic. Dacă se ajunge la opioide majore de obicei se încadrează în gradul grav cu asistent personal. Dacă până nu demult legislația ne permitea încadrarea în grad de handicap pe o durată de șase luni, un an sau permanent acum s-a modificat și încadrarea se poate face pentru un an, doi ani sau permanent.

-Articolul continua mai jos-

Care sunt cele mai întâlnite afecțiuni pentru care este cerută certificarea în grad de handicap?

În ultimul timp afecțiunile oncologice sunt cele mai frecvente, și afectează grupe de vârstă tot mai mici, și demența, deteriorarea neurocognitivă, a scăzut vârsta la care apar primele manifestări, fie în urma unor accidente vasculare cerebrale unde și acolo scade vârsta de apariție a accidentelor, dacă până acum accidentul vascular era apanajul vârstei de 60-70 de ani sau mai mult, acum apare și la 20-30 de ani datorită unor malformații vasculare și a stilului de viață.

La nivelul județului Mureș câte persoane sunt încadrate în grad de handicap?

Sunt undeva între 17.000-18.000 de persoane cu handicap. Noi, în 2017, am avut pentru evaluare/reevaluare aproximativ 6000 de cazuri, fie cazuri care se prezentau pentru prima dată, fie cazuri care se prezentau în intervalul acela de un an de zile, veniți la reevaluare.

Anul trecut au existat modificări a ordonanței privind încadrarea în grad de handicap. Despre ce este vorba?

Începând cu anul 2013, în fiecare an au apărut modificări la anumite capitole. Acum doi ani a apărut un capitol nou, probabil consecința tragediei de la Colectiv, respectiv capitolul pentru persoanele cu sechele majore ale arsurilor complexe, iar în vara anului trecut au apărut modificările referitoare la formatul certificatului, în sensul că sunt protejate datele cu caracter confidențial, respectiv afecțiunea, tipul de handicap, codurile de boală și documentele de prezentat la revizuire, care ar putea conduce pe cineva către afecțiunea cauzatoare a dizabilității. Cea mai importantă modificare este cea cu privire la asistentul personal profesionist, care este prevăzută în lege din 2007 dar nu se aplică. Acest asistent personal profesionist poate să aibă grijă de persoane care au certificat de încadrare în grad de handicap grad accentuat sau grav, cu sau fără însoțitor, cu anumite condiții și din partea lui, a asistentului personal profesionist, și din partea  persoanei cu dizabilități. Cele mai importante ar fi faptul că persoana cu dizabilități trebuie să aibă certificatul de persoană cu handicap de grad accentuat sau grav, să nu aibă domiciliu și să aibă venituri mai mici decât venitul mediu pe economie. Posesia unui domiciliu este criteriul cel mai important.

Și asistentul ce condiții trebuie să îndeplinească?

Asistentul trebuie să îl primească în spațiul lui, să-i asigure un spațiu privat, o anumită suprafață cameră, o anumită suprafață baie și restul utilităților. Asistentul personal profesionist trebuie să fie calificat, să urmeze cursuri speciale, să facă dovada acceptării în spațiu și de către familia lui și de către beneficiar și mai sunt câteva criterii care trebuie îndeplinite printre care însăși evaluarea efectuată de către serviciul nostru atât a persoanei care dorește să devină asistent personal profesionist cât și a contextului, îndeplinirea criteriilor sociale, medicale, psihologice. Echipa din serviciul nostru este alcătuită din asistent social și psiholog și propunerea de acordarea a atestatului de asistent personal profesionist o face tot comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap după evaluarea noastră, inclusiv la domiciliu. Și echipa din cadrul serviciului nostru ar avea apoi inclusiv rolul de a monitoriza atât persoana cu dizabilități cât și asistentul personal profesionist, inclusiv vizite la domiciliu.

Asistentul personal dacă este ruda persoanei ce are certificat de încadrare în grad de  handicap trebuie să urmeze acele cursuri speciale?

Da, inclusiv asistentul maternal la împlinirea vârstei de 18 ani (n.red.-a persoanei cu handicap) poate deveni asistent personal profesionist și i se dă o perioadă de șase luni în care să urmeze aceste cursuri și să primească atestatul de asistent personal profesionist.

Anul trecut au fost preschimbate certificatele de încadrare în grad de handicap?

Da. Persoanele cu dizabilități care au dobândit dizabilitatea înaintea vârstei de 26 de ani, vârsta la care se consideră că o persoană își începe activitatea, munca, în funcție de tipul și gradul de handicap, pot să intre în pensie de limită de vârstă mai repede cu un interval de 5-10 sau 15 ani decât persoanele fără dizabilități. Mai ales aceste persoane trebuie să aibă certificatul acesta de tip nou în care obligatoriu se precizează data dobândirii handicapului și se face recomandarea de aplicare a legislației corespunzătoare.

Persoane cu ce fel de dizabilități?

Orice afecțiune, dar dizabilitatea vizuală are un statut mai aparte. Informații mai precise sunt precizate în Legea 263/2010.

În momentul în care pacientul este diagnosticat cu o anumită afecțiune pentru care poate fi eligibil să primească certificat de încadrare în grad de handicap cum este informat că are acest drept?

Criteriile sunt publice. Medicii, de obicei, sfătuiesc persoanele, dar se întâmplă uneori ca medicul să îl îndrume către noi și totuși nu se încadrează în grad de handicap și atunci sunt supărați pe medicul care l-au trimis sau pe noi că nu am propus încadrarea. Dar nu este obligația nici a medicului specialist, nici a celui de familie ca să știe criteriile noastre de încadrare. Pacienții, în momentul în care se află într-o situație fie așteptând la ușa medicului specialist fie la tratamentele de oncologie se informează unii pe alții despre demersurile acestea. Uneori și serviciile de asistență socială din primărie îi informează dar cu acest amendament, că uneori criteriile sunt nefavorabile solicitantului.

Acte necesare pentru evaluarea unui caz nou

1 Cerere tip-de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

2 Anchetă socială (2 exemplare)-efectuată de asistentul social din cadrul primăriei de domiciliu-original-recent

3 Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent –cupon de pensie și copie după ultima decizie de pensionare; adeverință de salarizare-2 exemplare

4 Copie a actului de identitate a persoanei bolnave-2 exemplare

5 Scrisoare medicală (anexa 5) de la medicul de familie care să cuprindă data ivirii handicapului (debutul handicapului), stare actuală detaliată ( complicații), evoluția bolii-original-recent

 6 Referat medical de la medicul de specialitate cu detalierea handicapului, complicațiilor (pentru psihici psiholog QI sau MMSE pentru persoane vârstnice, scor GAF; pentru ortopedie-radiografii, pentru amputații starea bontului-protezabil sau neprotezabil; spirometrie în cazul afecțiunilor respiratorii și ale coloanei vertebrale-original-recent

7 Certificat medico-legal în caz de accident (în afară de accidentele de muncă)

8 Copii de pe documentația medicală de specialitate: bilet de ieșire  din spital (noi sa vechi)

9 Copie de pe livretul militar (dacă sunt menționate probleme de sănătate) dacă este cazul

10 Dosar de carton cu șină

”Se depun câte doua exemplare din actul de identitate și documentele privind veniturile deorece serviciul nostru transmite câte un exemplar din acestea Serviciului administrativ prestări servicii plăți pentru întocmirea dosarului administrativ. Persoana nu mai este nevoită să vină personal pentru a-și întocmi dosarul administrativ, intră în drepturi pe baza documentelor primite de la serviciul nostru”, a explicat Dr. Sanda Trantea, șef Serviciu evaluare complexă persoane cu handicap din cadrul DGASPC Mureș.

 

 

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari