Lipsa serviciilor sociale de suport pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală

Fundaţia Estuar trage, din nou, un semnal de alarmă: lipsa serviciilor sociale specializate şi neadaptate nevoilor conduce la scăderea calităţii vieţii persoanelor afectate de boală psihică şi la diminuarea şanselor lor de a duce o viaţă normală şi de a se reintegra din punct de vedere social şi profesional.

În 2017, numărul persoanelor cu dizabilităţi mintale si psihice aflate în comunitate în România este de peste 200.000, potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD), centralizate de Fundaţia Estuar.

Serviciile sociale pentru aceştia sunt insuficiente, neadaptate nevoilor de recuperare şi incluziune în comunitate şi slab finanţate. Cu excepţia unor iniţiative public-private (de exemplu parteneriatul Fundaţia Estuar cu serviciile de asistenţă socială ale sectoarelor 6 şi 4) nu există servicii sociale pentru suportul necesar unei vieţi echilibrate şi demne, în comunitate. Acest lucru este confirmat şi de Mental Health Europe, una din cele mai importante federaţii europene în domeniu, în recent lansatul raport asupra serviciilor şi practicilor instituţionale in sănătate mintală în mai multe ţări din Europa
https://mhe-sme.org/wp-content/uploads/2018/01/Romania-country-fiche.pdf.

În acest context, există cel puţin trei direcţii care trebuie adresate de către decidenţii politici şi instituţionali care se implică în această zonă.

- Articolul continua mai jos-

Prima este cea a responsabilităţii pe care sistemul de suport al persoanelor cu probleme de sănătate mintală trebuie să şi-o asume. Sistemul de suport este format atât din structuri de stat, ONG-uri, cât şi din întrega comunitate. Un cadru legal mai bine structurat, care să conţină prevederi clare în ceea ce priveşte măsurile permanente de sprijin pe care statul trebuie sa le garanteze, este absolut necesar pentru consolidarea şi obţinerea unei eficienţe reale a sistemului de suport. De asemenea, asumarea dezvoltarii şi implementării de servicii sociale specifice nevoilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală, dar şi alocarea de resurse financiare adecvate sunt esenţiale pentru procesul de recuperare si prevenirea eventualelor incidente. Aici avem în vedere dezvoltarea şi susţinerea urmatoarelor tipuri de servicii sociale: centre de tip rezidenţial, centre de zi pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală, echipe mobile de intervenţie în criză, centre de tranzit, apartamente protejate, consiliere şi suport pentru familie, consiliere vocaţională etc.

Este important ca societatea să înţeleagă nevoile persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi să acţioneze în direcţia acoperirii acelor nevoi. Se spune că gradul de evoluţie al unei societăţi poate fi văzut în felul în care are grijă de cei care nu se pot îngriji singuri, iar în cazul adulţilor cu probleme de sănătate mintală vorbim uneori de persoane care au nevoie de o susţinere constantă în demersul lor de gestionare a bolii.

A doua direcţie, la fel de importantă, este crearea a unui sistem de prevenţie si intervenţie timpurie bine pus la punct. Sistemul de prevenţie trebuie să identifice unde există vulnerabilitate şi condiţii pentru instalarea problemelor de sănătate mintală, să depisteze la timp debutul unei simptomatologii şi să creeze un cadru legal pentru gestionarea acestor probleme. Este necesară existenţa unei legaturi mai strânse între psihiatri, psihologi, profesori şi consilieri şcolari prin intermediul asociaţiilor şi instituţiilor care au ca misiune suportul persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

A treia direcţie este educarea comunităţii, pentru a sprijini atât prevenţia în ceea ce priveşte boala psihică, cât şi integrarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală aflate deja în tratament.

Semnalele de alarmă din societate apărute în ultimul an conduc la concluzia că România are nevoie de un efort conjugat, de un plan la nivel naţional, pentru adresarea corectă şi eficientă a problemelor de sănătate mintală şi o legislaţie pe măsură.

Fundaţia Estuar invită toate instituţiile statului şi societatea civilă să participe la elaborarea unor măsuri legislative coerente şi a unui plan naţional de acţiune în acest domeniu.

- Articolul continua mai jos-

Despre Fundaţia Estuar:
A fost fondată în septembrie 1993 de către Asociaţia Penumbra din Scoţia şi Liga Română de Sănătate Mintală şi este prima organizaţie din România care a creat pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală o reţea de servicii de îngrijiri comunitare de zi şi locative acreditate şi recunoscute la nivel local, naţional şi internaţional.

Fundaţia Estuar este recunoscută drept de utilitate publică, deserveşte anual peste 2000 de beneficiari, este activă în patru oraşe din ţară: Bucureşti, Ploieşti, Giurgiu, Cluj.

Misiunea Fundaţiei Estuar este de a oferi opţiuni sociale şi alternative adulţilor cu probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în comunitatea românească.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari