Profesorul Iuliu Haţieganu şi educaţia pentru sănătate reflectată de presa interbelică

În perioada interbelică Profesorul dr. Iuliu Haţieganu, a cărui nume este purtat de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca era profund implicat în activitatea de educaţie pentru sănătate morală şi biologică.

Atunci când o instituţie primeşte numele unei personalităţi care şi-a legat viaţa şi activitatea de un domeniu, trecem adesea peste ceea ce a fost omul şi ne mulţumim cu o titulatură ce se goleşte treptat de conţinut. Viaţa medicală clujeană nu mai poate fi desfăcută de personalitatea lui Iuliu Haţieganu, dar amănuntele cunoscute din viaţa şi activitatea sa se limitează pentru mulţi la câteva elemente.

Iuliu Haţieganu şi „ Şoimii Carpaţilor”

Ca membru activ al Asociaţiei ASTRA, Iuliu Haţieganu a iniţiat acţiuni concrete de aducare a tinerei generaţii şi una dintre iniţiativele sale s-a concretizat în Asociaţia „Şoimii Carpaţilor”, care a cuprins tineri din toate păturile sociale. Tatăl care şi-a pierdut unicul fiu în vârstă de opt ani s-a preocupat de educarea morală şi de sănătatea tinerei generaţii, iar sportul era una din căile pe care Iuliu Haţieganu le promova cu  entuziasm. Nu numai parcul care îi poartă astăzi numele, destinat activităţilor sportive, dar şi activităţile „Şoimilor Carpaţilor” erau orientate înspre gimnastică şi mişcare, sub diverse forme.

Presa interbelică acorda importanţă activităţilor iniţiate şi coordonate de Iuliu Haţieganu, care se preocupa nu numai de tinerii din Cluj, ci şi de tinerii din satele clujene, aşa cum reiese din cele două articole transcrise aici.

- Articolul continua mai jos-

Educaţia – este trăire

Într-un articol apărut în revista Transilvania, preşedintele Haţieganu analiza importanţa educaţiei în această organizaţie: „Ideologia şoimilor -este cea biopolitică ­pornind din convingerea că educaţia se face mai bine după legile biologice. Educaţia – este trăire. Educaţia şoimănească este trăirea după doctrina biologică individuală şi naţională. Se tinde la o prosperitate fizică – morală şi intelectuală a individului şi a naţiunii prin valorificarea forţelor fizice, morale şi intelectuale, punânduse aceste forte ale individului în serviciul colectivitătii.

Această valorizare de forţe individuale în serviciul colectivităţii se asigură prin formarea unei conştiinţe şi răspunderi biologice şi naţionale . Energiile intelectuale fizice şi morale trebuesc conservate, refăcute, augmentate şi astfel transmise generaţiilor viitoare”.

DSC 0781

Realitatea ilustrată  Anul VIII Nr. 412, decembrie 1934

Iată cum un produs bancar putea fi promovat prin intermediul mişcării:

 Programul pentru împrumutul de înzestrare la Cluj

La Cluj, în cadrele unei impozante manifestaţii, la care a luat parte întreaga elită locală, guvernul fiind reprezentat prin d-nii miniştri Valeriu Pop, Valeriu Roman, şi secretar general Lăzeanu dela ministerul de finanţe, au fost executate pe scena Teatrului Naţional piramidele alegorice, ale căror fotografii le publicăm.

- Articolul continua mai jos-

Schiţa piramidelor a fost alcătuită de către d. Dr. Octavian Buzea, ziarist şi viceprimar al oraşului Cluj, organizatorul întregei manifestaţii, având la întocmirea schiţei şi colaborarea d-lui Thomas-Vornicu, ziarist.

Piramidele au fost executate de către membrii săteni din comuna Suceag, jud. Cluj, ai Societăţii „Şoimii Carpaţilor”de sub conducerea d-lui Iuliu Haţieganu, profesor universitar, fost ministru. Instruirea „Şoimilor” au făcut-o d-nii Morariu Albin, comandantul lor pe întreaga ţară, şi Vasile Triffu, învăţător-director în comnuna Suceag. Montarea este datorită d-lui Vintilă Rădulescu, director de scenă al Teatrului Naţional din Cluj”.

Realitatea Ilustrată Anul XII Nr. 593, iunie 1938

„Duminica trecută, în Sâncraiul Almaşului din judeţul Cluj, a avut loc serbarea anuală, a şimilor numită „Şoimada”, în prezenţa d-lor profesori dr. Iuliu Haţieganu, preşedintele şoimilo din Ardeal; colonel M. Enescu, prefectul judeţului; colonel Gavrilescu, inginer Sorin Nicolescu, dr. Spârchez şi alte notabilităţi din Cluj. S’au executat dansuri naţionale, exerciţii gimnastice şi s’au cântat coruri. În fotografia noastră, d. Prof. Haţiegan vorbeşte şoimilor”.

 

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari