Specialiștii și personalitățile medicale colaborează cu Ministerul Sănătății în cadrul Comisiilor de specialitate

Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, sunt organisme consultative permanente care furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătăţii coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală.

Ordinul de ministru nr. 1355/2016 reglementa anul trecut modul de funcționare al acestor comisii, iar Ordinul nr. 1504/2016 cuprindea comisiile si componența nominală a acestora.

Anul acesta, Ordinul nr. 1355/2016 a fost abrogat prin Ordinul nr. 1202/2017, care adaugă în Anexa nr. 1 noi comisii ce vor fi constituite pentru specialități pediatrice și debirocratizează modul de selecție al membrilor acestor Comisii.

De asemenea, Ordinul 1504/2016 a suferit mai multe modificări pe parcursul acestui an, cauzate de demisiile unor membri ai comisiilor și necesitatea înlocuirii acestora cu noi membri. De exemplu, în primele două luni ale acestui an au renunțat la calitatea de membru al acestor comisii un număr de 43 de medici. Astfel, în Ordinele de ministru nr. 149, 177, 303, 554 din 2017, sunt menționate doar comisiile ale căror componență nominală a fost modificată. Pe viitor, pentru a evita confuziile, Ministerul Sănătății intenționează să emită câte un Ordin pentru fiecare comisie de specialitate în parte.

Care este componenţa Comisiilor de specialitate?

Facem precizarea că membrii Comisiilor de specialitate sunt medici specialiști, personalități în domeniul lor de competență care colaborează cu Ministerul Sănătății. Aceștia nu sunt angajați ai ministerului .

- Articolul continua mai jos-

Membrii Comisiilor se întrunesc doar atunci când este necesar și elaborează protocoalele terapeutice, fundamentează deciziile ministrului sănătăţii cu privire la politicile, strategiile şi programele de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, identifică priorităţile naţionale pe termen scurt, mediu şi lung, propun programe naționale de sănătate etc.

Pentru ca interesele personale să nu inflențeze activitatea comisiilor sunt stabilite reguli clare privind incompatibilitățile. De asemenea, membrii comisiei semnează un angajament de confidențialitate în momentul numirii, pentru a nu fi furnizate informații despre proiectele la care lucrează înainte de definitivarea acestora. Fiecare membru completează o declarație de interese pentru ultimul an calendaristic, în care sunt mentionate și colaborările cu firmele producătoare și distribuitoare de medicamente și aparatură medicală. În ședințele în care unul dintre membrii permanenți s-ar putea afla în conflict de interese, acesta va fi înlocuit.

Îndemnizația la care membrii comisiei au dreptul, conform ordinului 1202/2016, capitolul V, art.16, în cuantum de 10% din salariul unui secretar de stat, se acordă doar la cerere. Până în prezent, Ministerul Sănătății nu a platit astfel de îndemnizații pentru că niciun membru al comisiilor nu a solicitat acest lucru.

Astăzi, functioneaza 56 de comisii de specialitate, care insumează 509 medici. Conform Ordinului 1202/2016, care introduce noi comisii pentru specialități pediatrice, vor funcționa în total 59 de comisii, care vor reuni 649 de specialiști care vor colabora cu Ministerul Sănătății.

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari