Sănătatea orală-responsabilitate şi necesitate

Conferenţiar Univ.Dr. Ondine Lucaciu este unul din cadrele entuziaste al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” care se preocupă de fundamentarea unor proiecte legate de sănătatea orală. Domnia sa ne-a prezentat Programul de Educație pentru Sănătate “Dinte sănătos zâmbet frumos”,desfășurat de Facultatea de Medicină Dentară.

Determinanții stării de sănătate orală publică sunt reprezentați de educația sanitară, legislația în vigoare (sistemul de asigurări de sănătate existent), accesul la serviciile de sănătate, infrastructura existentă, implicarea personalului medical în programe de sănătate publică.

În momentul actual în România nu se desfășoară programe naționale de sănătate publică orală. Desfășurăm programe naționale de sănătate generală în care din păcate nu sunt incluse probleme de sănătate orală. În 2013 am fost singura ţară europeană la nivelul căreia nu au fost fonduri din asigurările de sănătate pentru tratamentele de medicină dentară. În momentul de faţă desfășurarea programelor de sănătate orală publică este la discreția primăriilor, care se implică în amenajarea cabinetelor școlare și alocarea de fonduri pentru diverse programe locale de sănătate publică.

În municipiul Cluj Napoca a existat un program de sănătate orală publică -Sanodentaprim, adresat pacienților defavorizați (minori, pensionari, șomeri, probleme și dizabilități de ordin fizic), programul a fost un parteneriat între Primăria Municipiului Cluj Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca și s-a desfășurat pe perioada 2010 -2014. Tot în sprijinul creșterii nivelului de sănătate orala vine și introducerea la cererea Colegiului Medicilor Dentiști din România cu aprobarea de către Ministerul Sănătății a specialității de pedodonţie. În contextul național prezentat, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj Napoca – Facultatea de Medicină Dentară a inițiat un program de educație pentru sănătate.

- Articolul continua mai jos-
“Dinte sănătos zâmbet frumos”- un proiect ambiţios de sănătate orală la copii

Dezvoltarea abilităților personale care să permită înțelegerea factorilor de risc și să motiveze alegerea unor comportamente individuale și sociale favorabile sănătății (educația pentru sănătate) a fost idea care a stat la baza proiectului “Dinte sănătos zâmbet frumos”. Proiectul se desfășoară sub îndrumarea Disciplinei de Sănătate Orală și implică studenții anului VI a Facultății de Medicină Dentară.

În cadrul proiectului studenții se deplasează la grădinițe și școli din Municipiul Cluj Napoca, unde realizează prezentări legate de educația pentru igiena dentară, alimentație sănătoasă și controale periodice la medicul dentist.

Acest proiect a apărut datorită educației medicale limitate existente în momentul actual. Caria dentară continuă să fie o problemă majoră de sănătate publică, managementul său solicită încă o mare parte din bugetul acordat sănătății, motiv care impune continuarea eforturilor de a găsi soluții pentru prevenirea acestei afecțiuni.

Caria dentară este cea mai frecventă afecțiune a copilăriei (de 5 ori mai frecventă decât astmul). Copiii din familii cu venituri mici au un număr dublu  de carii, care rămân  netratate până în adolescență, determinând ca acest trend să se mențină și în adolescență.

Serviciile ortodontice constituie unul din aspectele importante ale sănătății publice orale. Cererea de tratament ortodontic depășește în multe țări resursele existente și ridică dificultăți de distribuire a acestor resurse de care dispune sănătatea publică, motiv pentru care este recomandată utilizarea indicatorilor care să ajute la alocarea lor judicioasă și aplicarea metodelor de intercepție a anomaliilor dento faciale.

Proiectul nostru dorește să educe copiii și tinerii pentru a preveni apariția leziunilor carioase și a anomaliilor dento faciale.

- Articolul continua mai jos-

 

 

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari