Spitalul Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, în categoria „nivel acreditat”

Prin Ordinul nr. 513, din data de 12.08.2016, al Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a fost încadrat în categoria „nivel acreditat”.

Acreditarea a fost acordată în urma unui proces de evaluare, prin care o comisie de evaluatori independenți, special pregătiți în acest sens, a validat conformitatea proceselor din spital cu cerințele standardelor.Comisia,formată din 7 membrii evaluatori, cu specialități diferite, și-a desfășurat vizita de evaluare în perioada 16.05.2016-20.05.2016 și a fost condusă de către directorul general al A.N.M.C.S., domnul doctor Cristian Toma, în calitate de președinte.

Evaluatorii urmăresc, în principal, să identifice dacă există o preocupare reală pentru calitatea serviciilor oferite, dacă procedurile interne ale spitalului rezolvă în mod eficient și real problemele apărute, dacă există un sistem de auto-evaluare a activității și măsura în care conceptul de management al calității este înțeles și aplicat de angajații unității sanitare. În cazul SCJU Cluj-Napoca, din cei peste 1000 de indicatori din listele de evaluare, au existat și indicatori neconformi, dar majoritatea neconformităților constatate au fost cauzate de funcționarea spitalului într-un sistem pavilionar, cu clădiri foarte vechi, construite în urmă cu peste 100 de ani.

Acreditarea este valabilă pentru o perioadă de cinci ani și reprezintă un proces prin care trebuie să treacă atât spitalele publice, cât și cele private, pentru a intra în relații contractuale cu Casele de Asigurări de Sănătate.

- Articolul continua mai jos-

Încadrarea în categoria „nivel acreditat” validează faptul că spitalul nostru dispune de resursele și competențele necesare pentru a oferi asistență medicală în specialitățile pe care le are în structură. Astfel, pacientul poate avea încredere în legitimitatea și calitatea serviciilor oferite.

Managerul SCJU Cluj-Napoca, Petru Șușca, a declarat: „Acreditarea spitalului este o realizare importantă, care reprezintă o încununare a eforturilor și proiectelor noastre din ultimii ani. În ultima perioadă s-a muncit mult în echipă, fapt pentru care le mulțumesc tuturor, de la medicii șefi de secție, compartimente, laboratoare, medici, asistente șefe, asistente medicale, șefi servicii și birouri administrative, personal administrativ și  auxiliar. Acreditarea confirmă că avem competențe și că dispunem de resursele umane și materiale necesare în vederea acordării serviciilor medicale oferite de specialitățile din structura spitalului”.

În urma colaborării pe parcursul procesului de acreditare, dar și datorită relevanței unității noastre pentru tipologia unităților sanitare cu paturi, A.N.M.C.S. a invitat Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca să participe într-un program pilot, menit să testeze relevanța instrumentelor de verificare, permițând astfel spitalului să intre în contact cu noile standarde, instrumente și modalități de evaluare a activitățiispitalicești.

 

Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, 👇 dă-ne un like. 💖

Articole recomandate

Recomandari